Vítejte na karlínském informačním portálu. středa 14. 4. 2021
Najít v Karlíně:

Karlín z vody zrozený

Speciální vycházkový cyklus, zaměrený na historický a stavební vývoj Karlína, nejstaršího pražského předměstí.
Poznejte s námi fascinující minulost Karlína, jedinečné pražské části, který skrývá mnoho zajímavostí a prvenství. Čeká nás pěkná řádka výjimečných památek, pozoruhodných staveb obytných, veřejných i průmyslových. To vše doplněno bohatou obrazovou dokumentací, starými fotografiemi a plány, za pomoci kterých se vydáme proti proudu času a poznáme Karlín takový, jaký už je znát nemůžeme. Garantuji Vám, že nepřestanete vycházet z úžasu.

01 | Na Špitálských polích

sraz: 8. 2. 2014 na Florenci před prodejnou Billa (metro B, C, tram 3, 8)
popis: V rámci první vycházky se seznámíme s pozoruhodnou minulostí rovinatého území pod vrchem Vítkovem, které od středověku neslo název Špitálská pole. Poznáme jak zdejší zemědělská krajina vypadala, kudy vedly dávné obchodní stezky a jak byla využívána mocná síla Vltavy, která si zde po staletí tekla jak se jí zamanulo. Poznáme dávno zaniklé památky, jako například špitál s kostelem Obrácení svatého Pavla, romantický park Růžodol nebo zaniklé mlýny Na Kameni. Zjistíme jak se do historie Špitálska zapsal řád Křižovníků s červenou hvězdou či přítomnost Ústřední vojenské invalidovny.

02 | Klasicistní Karlín

sraz: 8. 3. 2014 na tramvajové zastávce Karlínské náměstí (linka 3,8)
popis: Druhá vycházka bude zaměřena na první desetiletí stavebního rozvoje Karlína, založeného v roce 1817. Důkladně se seznámíme s jeho promyšlenou urbanistickou koncepcí, která nemá v našich zemích obdoby. Poznáme přísné a na svou dobu velice pokrokové stavební předpisy, které měly zaručit odpovídající kvalitu a vizuální jednotu všech staveb. Prohlédneme si několik typických klasicistních domů, které vtiskly Karlínu jeho nezaměnitelný ráz, i stavby, jenž svým významem přesahující jeho hranice. Jedná se například o Negrelliho železniční viadukt, Ferdinandovy kasárny, dům U Červené hvězdy či hostinec U Města Hamburku.

03 | V soukolí průmyslu

sraz: 12. 4. 2014 před Hudebním divadlem Karlín v Křižíkově ulici
popis: Třetí vycházka se bude zabývat slavnou průmyslovou minulostí Karlína, tedy dobou, kdy byl jedním z průmyslových center habsburské monarchie a jedním z nejbohatších českých měst. Poznáme zdejší slavné továrny, jako například Daňkovu strojírnu (základ pozdějšího ČKD ) a Elektrotechnický závod Františka Křižíka, jenž zanechal v Karlíně nesmazatelnou stopu. Zabývat se budeme také technickou a dopravní infrastrukturou, vlivem rozvoje železniční sítě a dnes již zaniklým karlínským přístavem s nákladovým nádražím na Rohanském ostrově.

04 | Nový Karlín

sraz: 17. 5. 2014 na tramvajové zastávce Urxova (linka 3, 8)
popis: Poslední vycházka se bude zabývat rozvojem Karlína ve 20. století. Prohlédneme si tzv. Nový Karlín, založený v roce 1901 na pozemcích bývalé vojenské střelnice. Zaměříme se na zdejší nádherné činžovní domy, představující výjimečně dochovaný soubor historizující a cesecní zástavby z přelomu století. Ukážeme si jedinečnou budovu školy na Lyčkově náměstí, považovanou ve své době za jednu z nejkrásnějších v Rakousko - Uhersku. Nevynecháme ani bývalý Národní dům v krajinářsky pojatých Kaizlových sadech. Na závěr se podíváme na sídliště Invalidovna, postavené jako experimentální v letech 1960-65. Zjistíme v čem tento experiment spočíval, z kolika druhů panelů je postaveno či jak se do jeho podoby propsal tehdy populární bruselský styl.

Všeobecné informace

Základní vstupné: 100 Kč | snížené vstupné: 70 Kč
Snížené vstupné platí pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory a invalidy. Děti do 12 let zdarma.

Termíny vycházek si prosím ověřte u zdroje.

Informace o vycházkovým cyklu na webu .. Karlín z vody zrozený
fanouškovská stránka na facebooku (s vypsanou událostí) .. petrkucera85

Těším se na Vás a jsem s pozdravem,
Petr Kučera
rubrika aktuality - vložil: Lukáš Čeřovský - 05. 02. 2014, 20:57

Zde můžete komentovat

Komentáře jsou vyjádřením názoru jejich autorů. Příliš vulgární a urážlivé příspěvky budou mazány. Odeslaný komentář již nemůžete změnit.

komentář
autor
sem opište Gs2
komentář uvidí všichni pouze autor komentovaného článku
Kontakt: info@ikarlin.cz, script Castell software 2003-2017.