Vítejte na karlínském informačním portálu. středa 29. 5. 2024
Najít v Karlíně:

Dušičková vzpomínka

V čase Památky zesnulých bych chtěl připomenout několik karlínských hřbitovů, které byly již dávno zrušeny a zůstaly jenom ve vzpomínkách.
V roce 1502, kdy v Praze řádila morová epidemie, byly rozhodnutím pražské obce vystěhovány dřevěné krámy z Rybího trhu na Zábransko, aby sloužily jako útulek nemocným. Brzy k boudám přibyly další stavby a roku 1504 zde byl vysvěcen kostel Obrácení sv. Pavla. Mezi dnešními ulicemi Pobřežní, Sokolovskou, Prvního pluku a Vítkovou tehdy postupně vznikl rozsáhlý areál s chudobincem, lázeňským domem a špitál s morovým hřbitovem, kam se pohřbívalo několik desítek nebožtíků denně. Kostel i špitál byl zničen za třicetileté války a k jeho obnově došlo až v roce 1657. Kromě obětí moru zde byl roku 1680 pochován staroměstský primátor Matyáš Maxmilián Macht z Löwenmachtu a popravený vrah Löbl Kurzhandl. Hřbitov byl definitivně zrušen roku 1787, kdy jej koupil knihtiskař Ferdinand ze Schönfeldu aby zde postavil zábavní park „Růžové údolí“. Kostel pak sloužil jako sklad zahradního nářadí. Zábavní park byl velmi oblíben avšak výdělek nesplnil představy majitele, tak jej roku 1791 prodal. Kostel, stojící na místě domu č.p.224 v Pobřežní ulici, byl zbořen roku 1861. Při výstavbě domů v této oblasti bylo nalézáno mnoho kostí, které byly vyváženy na Olšany.

Ke karlínské Invalidovně patřil hřbitov invalidů, založený roku 1753 na úpatí Vítkova (dnes místo ohraničují ulice Pernerova, Šaldova a U Invalidovny). V roce 1777 bylo norimberským evangelickým kupcům povoleno zřídit kryptu k pohřbívání nekatolických důstojníků a kupců, evangelický hřbitov s kryptou však vznikl až roku 1781. Tento hřbitov byl v roce 1786 obklopen vojenským hřbitovem a hřbitovem pro důstojníky s nedávno rekonstruovanou barokní kaplí, vyzdobenou freskami Korunování Panny Marie. V kapli byl roku 1813 dočasně pohřben pruský generál Gerhard Scharnhorst, než byl převezen do Berlína. Konec hřbitova předznamenala velká povodeň v roce 1890, která hřbitov zpustošila. Němečtí evangelíci zde byli pohřbíváni ještě do roku 1894, kdy byl hřbitov zrušen. Většina náhrobků byla do roku 1906 přenesena na Olšany, přeneseni byli také kněz a filosof Augustin Smetana, Pavel Josef Šafařík, Rudolf a Vilém Molnárovi, orientalista Jaromír Břetislav Košut, spisovatel Eduard Rüffer a šikovatel Michael Hartman. Na Olšany byl také převezen pomník, věnovaný carem Alexandrem I. ruským vojákům z bitvy u Drážďan a Chlumu.

Na velké části tohoto komplexu hřbitovů vzniklo překladiště ČKD Dukla, které cennou barokní kapli využilo jako kotelnu. Toto využití se jeví jako barbarské, avšak zabránilo stržení kaple. Nepoužívané překladiště bylo nedávno zbořeno a na jeho místě vyroste park s prosklenou kancelářskou budovou Crystal Karlín.

Literatura:
Lejsková-Matyášová, Milada: Od Špitálska ke Karlínu, Praha 1967
Kovařík, Petr: Klíč k pražským hřbitovům, Praha 2001
rubrika historie - vložil: Lukáš Čeřovský - 01. 11. 2005, 00:31

Zde můžete komentovat

Komentáře jsou vyjádřením názoru jejich autorů. Příliš vulgární a urážlivé příspěvky budou mazány. Odeslaný komentář již nemůžete změnit.

komentář
autor
sem opište Gs2
komentář uvidí všichni pouze autor komentovaného článku
Kontakt: info@ikarlin.cz, script Castell software 2003-2017.