Vítejte na karlínském informačním portálu. neděle 23. 6. 2024
Najít v Karlíně:

Kam kráčíš, Karlíne ?

Veřejná debata
Vážení,
rádi bychom vás tímto pozvali jako účastníky k veřejné debatě, zabývající se současnou i budoucí podobou veřejných prostranství a městské zeleně v Karlíně. Tato debata by měla mezi lidmi vyvolat zájem o problematiku, řešenou v celoměstském měřítku dokumenty, vydanými Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Jedná se konkrétně o Manuál tvorby veřejných prostranství a Koncepci pražských břehů. Cílem je ukázat, jak je možné tyto dokumenty a v nich popisované principy využít ke zkvalitnění života v Karlíně.


Termín: středa 10. 9. 2014 od 18:00
Místo konání: Divadelní sál DDM Karlínské Spektrum na Karlínském náměstí 316/7


Debata bude logickým vyústěním komentovaných vycházek za historickým i současným vývojem Karlína, které probíhali na jaře tohoto roku a měli mezi lidmi velký ohlas. Akci pořádá spolek Karlín sobě, občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně, ve spolupráci s pořadatelem vycházek, architektem Petrem Kučerou ze spolku Prampouch.

Po krátkém úvodním představení základních témat a souvisejících dokumentů se bude dále pokračovat v debatě na jednotlivá, níže uvedená, témata. Debatu vždy uvede krátká prezentace, představující historický vývoj i současnou (neuspokojivou) podobu řešených lokalit. Samotná debata se bude týkat nápadů na možné změny daných lokalit, jejich budoucí podobu, využití a způsoby jak zkvalitnění veřejných prostranství dosáhnout. Pozváni jsou kromě karlínských obyvatel také zástupci Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, městské samosprávy, veřejného i soukromého sektoru. Výsledky debaty budou na závěr krátce shrnuty a poslouží jako podklad pro chystanou anketu mezi obyvateli Karlína a materiál, prezentovaný následně nově zvolenému Zastupitelstvu MČ Praha 8.

Tématické okruhy:
01 |  Pod oblouky viaduktu – revitalizace Negrelliho viaduktu, kultivace Pobřežní a Sokolovské
02 |  Karlín a řeka – přístup k pobřeží, městský park, lávky přes Pobřežní
03 |  Skrytý potenciál – využití Invalidovny a bývalých kasáren pro vzdělávací a kulturní účely


Věříme, že vaše účast by mohla být pro tuto akci přínosem a byly bychom velmi rádi, kdybyste se jí mohli /vy nebo váš zástupce/ aktivně účastnit. Pokud máte zájem se k některému tématu konkrétněji vyjádřit, rádi vám poskytneme prostor ke krátké cca 3 minutové prezentaci v úvodu konkrétního tématického okruhu.

Potvrďte nám prosím svoji účast (i neúčast) co nejdříve. Zajímají-li vás další podrobnosti, neváhejte se s dotazem obrátit buď na mne, jako zástupce KARLÍNA SOBĚ, nebo i na pana architekta Petra Kučeru.

Těším se na Vás,

Renata Lišková
zástupce občanského sdružení Karlín sobě
web: www.karlinsobe.cz
tel: 603 184 857
mail: info@karlinsobe.cz

Ing. arch. Petr Kučera
zástupce Spolku Prampouch
web: www.petrkucera.net
tel: 606 480 668
mail: petr.kucera@centrum.cz
rubrika aktuality - vložil: Lukáš Čeřovský - 02. 09. 2014, 09:26

Zde můžete komentovat

Komentáře jsou vyjádřením názoru jejich autorů. Příliš vulgární a urážlivé příspěvky budou mazány. Odeslaný komentář již nemůžete změnit.

komentář
autor
sem opište Gs2
komentář uvidí všichni pouze autor komentovaného článku
Kontakt: info@ikarlin.cz, script Castell software 2003-2017.